Joomla project supported by everest poker review.

About, Edmond: Η Ελλάδα του Οθωνος (La Grèce contemporaine). Αθήνα, Τηλίδης, 19??

Ανώνυμος: Σελίδες της ιστορίας του βασιλέως Οθωνος. Αθήναι, Κάρολος Μπεκ, 1898.   

Επτάλοφος. Κωσταντινούπολις, 1862.

Βαρθολομαίος, Αββάς: Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος. Μετάφρασις Χρυσοβέργη Κουροπαλάτου. Βιέννη, 1819.

Μπαζίλι, Κωνσταντίν Μ.: Ενας Ρώσος στην Ελλάδα του Καποδίστρια [Το Αρχιπέλαγος και η Ελλάδα στα 1830-1831]. Αθήνα, Καλέντης, 2000.

Μπιλιότου, Εδουάρδου & Κοτρέ, Αββά: Η νήσος Ρόδος. 1881.

Bremer, Frederika: Οι Ελλάδα και οι Ελληνες την εποχή του Οθωνα. Αθήνα, Ιστορητής, 2002.

Λιννερ, Στουρε (Linner, Sture): Μια Σουηδέζα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα, Προσκήνιο, 1997.

"Χαλκιάδης, Ζαχαρίας: ""Ανθη πλεγμένα. Γαμουλιάτικα. Κασιακαί ηθογραφίαι"", Δωδεκανησιακόν ημερολόγιον 1927 Παντελή Καστρούνη. Αλεξάνδρεια, 1927.                      

"Χαβιαράς, Μ. Δ.: ""Ροδιακά μνημεία του ακριτικού κύκλου"", Λαογραφία 1, 275-283. Αθήνα, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1909."

Χουρμουζιάδης, Α.: Περί των Αναστεναρίων και άλλων τινών παραδόξων εθίμων και προλήψεων. Κωνσταντινούπολις, Τύποις Ανατολικού Αστέρος, 1873.

Δάπερ, Λ. Ο.: Ακριβής περιγραφή της Κρήτης... Μεταφρασθείσα και εκδοθείσα παρά του Βερνάρδου του Κρητός. Αθήναι, 1836.                                             ..

Dawkins, R. M.: Forty-five stories from the Dodekanese. Cambridge, University Press, 1950.

Δραγούμης, Νικόλαος: Ιστορικαί αναμνήσεις. Αθήναι, 1879, σελ. 2/76-77.

Severis, Rita & Bonato, Lucie (eds.): Along the most beautiful path in the world. Edmund Duthoit and Cyprus. Nicosia, Bank of Cyprus Group, 1999.

Ε.Ι.Κ.: Σαμιακά έθιμα. Ερμούπολις, 1875.

Οικονομίδης, Αθανάσιος: Τραγούδια του Ολύμπου. Αθήναι, Αθηναϊς, 1881.  

Εβερετ, Εντουαρντ: Σελίδες ημερολογίου. Αθήνα, Τροχαλία, 1996.

Γέρο Κρητικός: Δεύτερη φυλλάδα για τζοι Τούρκους τζη Κρήτης, γραμμένη από το Γέρω Κρητικό στα 1858. Κρήτη;, 1858;.                                 

Μουρέλλος, Ιω. Δ. (επιμ.): Κρητική στοά, 3. Ηράκλειον, 1911.                                

Ιστρια, Δόρα δ': Αι Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ενετίας και την Αγγλικήν προστασίαν και η εν αυτοίς ελληνική ποίησις, μετά περιλήψεως τινός της αρχαίας αυτών ιστορίας. Αθήναι, 1859.

Φάλμπος, Φίλιππος Κ. (επιμ.): Μάρκου Αντωνίου Κατσαϊτη. Ταξίδι στη Μολδοβλαχία το έτος 1742. Αθήνα, Ενωσις Σμυρναίων, 1979.                                             

Φάλμπος, Φίλιππος Κ. (επιμ.): Μάρκου Αντωνίου Κατσαϊτη. Ταξίδι του 1742. Αθήνα, Ενωσις Σμυρναίων, 1974.                                                      

Φάλμπος, Φίλιππος Κ. (επιμ.): Μάρκου Αντωνίου Κατσαϊτη. Δύο ταξίδια στη Σμύρνη 1740 και 1742. Αθήνα, Ενωσις Σμυρναίων, 1972.                                                     

Κονδυλάκης, Ιωάννης: Διηγήματα. Το βοσκόπουλο του Ψηλορείτη. Αθήναι, 1884.

Κορτσας, Σωτήριος: Η Βάσιω βαλαντωμένη. Αθήναι, Τυπογραφείον Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1903.

Κουκουλές, Φαίδων: Ιστορία της Βαμβακούς. Αθήναι, Πετράκος, 1907.                                  

Ξανθουδίδης, Στέφανος: Κρητικά συμβόλαια Ενετοκρατίας. Ηράκλειον, 1912.                                                  ...

Λαμπρίδης, Ιωάννης: Ηπειρωτικά μελετήματα 2. Ο Τελενλής Αλή Πασάς. Αθήναι, 1887, σελ. 64.

Λάσκαρη, Νινέττα Χ.: Κέρκυρα - Μια ματιά στο χρόνο, 1204-1864. Αθήνα, Σιδέρης 1977.

Λελέκος, Μιχαήλ: Δημοτική ανθολογία. Αθήναι, 1868 & 1869, 2 τόμοι.                                         

Λελέκος, Μιχαήλ Σ.: Δημοτική ανθολογία. Αθήναι, 1868.

Λιδωρίκης, Αθαν. : Απομνημονεύματα, Ηπειρωτική Εστία 4. 1935, σελ. 877, 897

Λουλουδόπουλος, Μιλτιάδης: Ανέκδοτος συλλογή... Καρυών επαρχίας Καβακλή. Βάρνα, 1903.                               ..

Lund, Alan (editor & translator): Χανς Κρίστιαν Αντερσεν. Οδοιπορικό στην Ελλάδα. Αθήνα, Εστία, 1999 (1974).    

"Λυκούδης, Εμμανουήλ: ""Ρόδος"", Ιωάννου Αρσένη Ποικίλη Στοά, 11. Αθήνα, 1894."

Μαλλιαράκης, Μ.: Επίτομος περιγραφή της νήσου Κάσου. Αλεξάνδρεια, 1894.

Wescher, C. & Μανωλακάκης, Εμμανουήλ: Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου, μεταφρασθέν εκ της γαλλικής, μετά γενικής περιγραφής της νήσου. Αθήνησιν, 1878.

Μαυρής, Ν. Γ.: Ταξειδιώται και γεωγράφοι εις τα Δωδεκάνησα (1102-1967). Αθήναι, 1973.

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μ. Γ.: Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Αθήναι, 1932.

Mousson, Alb.: Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Μια περιήγηση το 1858. Αθήνα, Ιστορητής, 1995.

Ομηρίδης, Π. Σ.: Συνοπτική ιστορία των τριών ναυτικών νήσων Υδρας, Σπετσών και Ψαρών... Ναυπλία, 1831.

Παγανέλης, Σπυρίδων: Οδοιπορικαί σημειώσεις α. Οι σεισμοί της Χίου, Β. Η στρατιωτική κατάληψις Αρτης και Θεσσαλονίκης. Αθήναι, Ενωσις, 1882.                                          ..

Παπαζαφειρόπουλος, Π.: Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης και εθίμων του ελληνικού λαού, ιδία δε του της Πελοποννήσου. Πάτραι, Κάδμος, 1887.                                

Παρασκευόπουλος, Γ. Π.: Ταξείδια ανά την Ελλάδα. Αθήναι, Κορίννης, 1895.

Περραιβός, Χριστόφορος: Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας. Βενετία, 1815.   [δθσεύρετο]

Βέης, Ν. Φαληρεύς (επιμ.) Φιλολογική Ηχώ, 33. Κωνσταντινούπολις, 28/09/1896, σελ. 260-261.                          

Πολίτης, Γεώργιος Α.: Ημερολόγιον του έτους 1889. Ερμούπολις, Τύποις Ρενιέρη Πρίντεζη, 1889.                                                    

Πολίτης, Γεώργιος: Ερμούπολις. Ημερολόγιον 1889. Ερμούπολις, 1889.

Σιγάλας, Α.: Συλλογή δημοτικών ασμάτων. Αθήναι, 1880.

"Σπαθάκης, : ""Περί ορχήσεως καθόλου και ιδία παρά τοις αρχαίοις Ελλησιν"", Ευαγγελικός Κήρυξ, 1870.                        .."

"Σπαθάκης : ""Περί των ολεθρίων αποτελεσμάτων του Φραγκικού χορού"", Ευαγγελικός Κήρυξ, 1871.

Σταματιάδης, Επ.: Σαμιακά. Σάμος, 1891.

Βενιζέλος, Θεοδόσιος: Περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. Αθήναι, 1873 (ανατύπωση Αθήνα, Δημιουργία-Χαρίσης, 1995).                                ..

"Vincez,  Friedrich: ""Μια επίσκεψη στο νησί Τήλος"", Δωδεκανησιακά Χρονικά"", 9. Αθήνα, 1983, σελ. 75-89.

Βλαστός, Αλέξανδρος: Χιακά, ήτοι ιστορία της νήσου Χίου. 2 τόμοι. Ερμούπολη, Πολυμέρης, 1840.

Βρετός, Ι. Α.: Αλφαβητάριον μέγα. Κωνσταντινούπολις, Γ. Σεϊτανίδης, 1883

Weigand, gustav: Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι). Θεσσαλονίκη, Αδελφοί Κυριακίδη, 2001.

Wescher, C. & Μανωλακάκης, Εμμανουήλ: Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου, μεταφρασθέν εκ της γαλλικής, μετά γενικής περιγραφής της νήσου. Αθήνησιν, 1878.

Ζαμπέλιος, Σ.: Κρητικοί γάμοι. Ρώμη, 1871.

Ζαμπέλιος, Σπ.: Σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως. Αθήναι, 1859.

Ζερλέντης, Περικλής: Ηπειρωτικά μελετήματα. Τεύχος 1/2. Περί της εν Ζαλόγγω καταστροφής. Αθήναι, Παπαγεωργίου, 1889.

Ζωγράφειος Αγών, ήτοι μνημεία της Ελλ. Αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ. Τόμος 1. Κωνσταντινούπολις, 1891.

. History of dance in Greece and Turkey 1300-1850 by Alkis Raftis